strukturdoktoren

Hvem kender ikke udsagnet – ”hvor er dokumentet som blev skrevet til sagen i sidste måned”. Mange virksomheder lagrer løbende mange data, og ofte foregår det ustruktureret. Der samles med tiden mange data der er uaktuelle, og som blot fylder op og kræver backupplads på medier. Strukturen er måske overordnet fastlagt, men i de underliggende niveauer overlades det ofte til forskellige medarbejdere at oprette strukturen.
Her kan det være en god løsning, at en udefra kommende konsulent ser på den bestående struktur med friske øjne.

KSL Consult udarbejder gerne et strukturforslag, baseret på virksomhedens ønsker.


KSL CONSULT ApS I v/Karsten Larsen I Tunøvej 14 I DK- 4800 Nykøbing F. I CVR nr.: 32 33 96 70 I Telefon 23 32 81 40 I E-mail: ksl@kslconsult.dk